★★★★

İzmir’in 50 km güneyinde, Kolophon’un 13 km güney-doğusunda, Notion’un 3 km kuzeyinde Ephesos’un da 18 km batısındadır. Claros sözcüğü Hellen dilinde kısmet çekimi veya arazi anlamına gelirse de asıl kökeninin Luwi dilindeki “kıyı” veya “iskele” olan Kalara’dan geldiği söylenmektedir. M.Ö. 2. Yüzyılın sonlarında, tapınağın krepisi, pronaosu, naosu ve anıtsal kült heykellerinin (Letto, Apollon ve Artemis) tamamlanmış olduğu bilinmektedir. Apollon tapınağının 27 metre doğusunda 9x18 metre boyutlarında Hellenistik Apollon sunağı bulunmaktadır. Sunakta ele geçen parçalardan anlaşıldığına göre, sunağın üstündeki iki adet kurban masasından biri Apollon’a, diğeri Dionysos’a adanmıştır. Klaros Kutsal Alanı’nda bulunmuş olan hekatomb (yüz adet hayvan bağlama bloğu) bu hayvan ritüelinin ilk arkeolojik kanıtı olmaktadır.Ayrıca Klaros Kutsal Alanı, anıtsal boyutta (8 m yüksekliğinde) kült heykelleri, (Apollon, Artemis ve Leto) insitu bulunmuş ender kutsal alanlardan biri konumundadır. Diğer bir özelliği ise, tapınağının krepisi (Apollon Klaros Tapınağı’nın basamakları) dahi yazıtlı olan tek kutsal alandır. Claros’un ( Ahmetbeyli ) kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber, MÖ.7 ve 6 yy. başında Kolophon’un baş tanrısı Apollo adına inşa ettiği sanılmaktadır.Dor uslübu ile yapılmış olan Apollo Tapınağı gizli güçlere sahip kâhinleri ile dünyaca ünlüydü. Claros bağımsız bir kent olmamış, sürekli olarak Kolophon’a bağlı olarak gelişmiştir. MÖ.2 yy. ‘da yapıldığı sanılan Propylea’dan Apollo Tapınağı’na giden iki taraflı sütunlar ve heykellerle dolu bir kutsal yol bulunur. Propylea’da kâhine danışmaya gidenlerin yazdıkları kitabeler bulunmuştur. Cella’nın üstündeki Apollo Heykeli 7.5 metre yüksekliğindedir. Tapınağın önünde 2.5 metre uzakta anıtsal bir altar bulunmaktadır. Antik çağın ünlü kehanet merkezi olarak nitelenen Claros, XX. yy.ın başından başlayıp günümüze kadar gelen kazılarla tamamen ortaya çıkarılmıştır.

Süre : 30 Minutes
İletişim :
Adres :
Telefon :
E-mail :
Web sitesi :

95    13

Asiye YILMAZ

Kasım 4, 2019 15:12

Mükemmek bir mekan !

Elif Nur Kabaca

Mayıs 20, 2020 17:32

Buraya arkadaş grubuyla gittik. Gerçekten tarih kokuyordu.

Mehmet ÖZTÜRK

Ocak 23, 2020 21:12

Herkesin gezip görmesi gereken bir yer