★★★★

Antik çağda Lydia bölgesinde kalan Ödemiş; kuzeyde Bozdağlar (Tmolos) ile güneyde Aydın Dağları (Messogis) arasında uzanan, Küçük Menderes (Kaystros) Nehri’nin suladığı verimli bir ovada yer almaktadır. Burada bir müze kurulması fikri 1974 yılında oluşmaya başlamış, Ödemişli eski eser koleksiyoneri Mutahhar Başoğlu tarafından 2772 m² lik arsanın müze yapılmak üzere bağışlanması ile ilk adım atılmıştır. 1977 yılında başlanan müze binasının inşaatı, 1983 yılında tamamlanmıştır. Bodrum üzerine zemin kat olarak çadır formunda inşa edilen müzede tek teşhir salonu mevcuttur. Müzenin kuruluşundan önce İzmir Arkeoloji Müzesi ile Tire Müzesi’nde korunan Ödemiş yöresine ait eserler müzeye nakledilmiştir. Ayrıca teşhirde kronolojik bütünlüğün sağlanması amacıyla çeşitli müzelerden seçilen arkeolojik, etnografik eserlerle sikke örneklerinin de nakledilmesiyle seksiyonlar oluşturulmuştur. 1983 yılından itibaren müzecilik faaliyetlerini yürüten Ödemiş Müzesi’nin teşhir salonu; arkeolojik ve etnografik eserler olmak üzere iki ana seksiyonun yanı sıra sikke vitrinleri de düzenlenerek 1987 yılında ziyarete açılmıştır. Ödemiş Müzesi toplamda iki kattan oluşmaktadır ve başta etnografik eserler sergilenirken arkeolojik eserlere de yer verilmiştir. Müzede teşhir edilen eserlerin çoğunu Eski Tunç Çağı, Arkaik, Klasik ve Bizans çağlarına aittir. Kalıntıların çoğu ise; ağırşaklar, seramik, süs eşyaları, pişmiş toprak heykelleri, mermer heykeller, bronz ve cam eserler bulunmaktadır

Süre : 60 Minutes
İletişim :
Adres :
Telefon :
E-mail :
Web sitesi :

95    13

Asiye YILMAZ

Kasım 4, 2019 15:12

Mükemmek bir mekan !

Elif Nur Kabaca

Mayıs 20, 2020 17:32

Buraya arkadaş grubuyla gittik. Gerçekten tarih kokuyordu.

Mehmet ÖZTÜRK

Ocak 23, 2020 21:12

Herkesin gezip görmesi gereken bir yer